TMRD YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Mecit KANTARCI
BAŞKAN YARDIMCISI
Alpay ALKAN
GENEL SEKRETER
Yaşar BÜKTE
MALİ SEKRETER
Ali BALCI
ÜYELER
Gül HATİPOĞLU

Suat EREN

Nil TOKGÖZ

KONGRE BİLİMSEL KURULU

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Nil TOKGÖZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ
Ali BALCI, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Alpay ALKAN, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Gül HATİPOĞLU, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Türkiye)
Mecit KANTARCI, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Suat EREN, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)
Yaşar BÜKTE, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkiye)